Kursy i szkolenia, Word, Excel, Access, Power Point

Kursy i szkolenia, Word, Excel, Access, Power Point
Szkolenia MS Project

Szkolenia MS Project

Program Microsoft Project został stworzony dla osób planujących i kontrolujących...

Warsztaty - tworzenie programów nauczania

Warsztaty - tworzenie programów nauczania

Warsztaty konstruowania programów nauczania dla zawodu do nowych podstaw programowych Cel...

Szkolenia MS Word

Szkolenia MS Word

Program Microsoft Word umożliwia tworzenie zaawansowanych dokumentów z wykorzystaniem tekstu,...

Szkolenia MS Power Point

Szkolenia MS Power Point

Program Microsoft Power Point jest przeznaczony do tworzenia prezentacji multimedialnych....

Szkolenia MS Access

Szkolenia MS Access

Program Microsoft Access jest narzędziem służącym do projektowania i zarządzania relacyjnymi...

 • Szkolenia MS Project

  Szkolenia MS Project

 • Szkolenia MS Excel

  Szkolenia MS Excel

 • Warsztaty - tworzenie programów nauczania

  Warsztaty - tworzenie programów nauczania

 • Szkolenia MS Word

  Szkolenia MS Word

 • Szkolenia MS Power Point

  Szkolenia MS Power Point

 • Szkolenia MS Access

  Szkolenia MS Access

Program szkolenia MS Access - Moduł 01

 • Podstawowe zasady tworzenia tabel danych w programie Access.
 • Stosowanie masek do wprowadzania danych w tabelach, ustawianie klucza podstawowego.
 • Kwerendy - rodzaje i zastosowanie, tworzenie relacji między tabelami.
 • Formularze - tworzenie z wykorzystaniem kreatora i metodą wstawiania elementów.
 • Generowanie prostych raportów do wyświetlania i wydruku.
 • Korzystanie ze źródeł danych spoza programu Access.

Program szkolenia MS Access - Moduł 02

 • Eksportowanie i importowanie danych
 • Wykorzystanie tabel pochodzących z programu MS Excel w aplikacji bazy danych MS Access
 • Praktyczne zagadnienia dotyczące korzystania kwerend modyfikujących – tworzenie kopii danych, przywracanie stanu danych itp.
 • Projektowanie formularzy zagnieżdżonych
 • Tworzenie przycisków i definiowanie makropoleceń
 • Zastosowanie kwerend krzyżowych do analizy danych
 • Funkcje logiczne oraz operujące na datach, łańcuchach tekstowych - przykłady zastosowania w kwerendach, raportach i formularzach
 • Generowanie i formatowanie wykresów
 • Podstawy zarządzania i administrowania bazą danych
 • Projektowanie interfejsu użytkownika MS Access