Kursy i szkolenia, Word, Excel, Access, Power Point

Kursy i szkolenia, Word, Excel, Access, Power Point
Szkolenia MS Access

Szkolenia MS Access

Program Microsoft Access jest narzędziem służącym do projektowania i zarządzania relacyjnymi...

Warsztaty - tworzenie programów nauczania

Warsztaty - tworzenie programów nauczania

Warsztaty konstruowania programów nauczania dla zawodu do nowych podstaw programowych Cel...

Szkolenia MS Project

Szkolenia MS Project

Program Microsoft Project został stworzony dla osób planujących i kontrolujących...

Szkolenia MS Word

Szkolenia MS Word

Program Microsoft Word umożliwia tworzenie zaawansowanych dokumentów z wykorzystaniem tekstu,...

Szkolenia MS Power Point

Szkolenia MS Power Point

Program Microsoft Power Point jest przeznaczony do tworzenia prezentacji multimedialnych....

 • Szkolenia MS Access

  Szkolenia MS Access

 • Warsztaty - tworzenie programów nauczania

  Warsztaty - tworzenie programów nauczania

 • Szkolenia MS Excel

  Szkolenia MS Excel

 • Szkolenia MS Project

  Szkolenia MS Project

 • Szkolenia MS Word

  Szkolenia MS Word

 • Szkolenia MS Power Point

  Szkolenia MS Power Point

Program szkolenia MS Excel - Moduł 01 (10 godz.)

Warunki wstępne

Uczestnicy szkolenia powinni umieć:

 • Swobodnie poruszać się w systemie operacyjnym Windows.
 • Zapisywać i odczytywać dokumenty na dyskach lokalnych i sieciowych.
 • Stosować podstawowe zasady formatowania dokumentów w innych programach pakietu MS Office (np. MS Word).

Program szkolenia

 • Zapoznanie z zastosowaniem, właściwościami i ograniczeniami programu Excel.
 • Wpisywanie danych i wykorzystanie narzędzi formatowania.
 • Stosowanie podstawowych formuł wykorzystujących typowe operacje matematyczne.
 • Adresowanie względne i bezwzględne – podstawowe cechy i zastosowanie.
 • Pojęcie funkcji, ich podział i podstawowe zasady stosowania.
 • Podstawowe funkcje logiczne i ich zastosowanie.
 • Zagnieżdżanie funkcji.
 • Tworzenie i formatowanie wykresów.
 • Przygotowanie dokumentów do wydruku, formatowanie i wydruk stron.

Program szkolenia MS Excel - Moduł 02 (10 godz.)

Warunki wstępne

Uczestnicy szkolenia poza wymaganiami dotyczącymi poziomu podstawowego powinni umieć:

 • Formatować dowolne dane w komórkach arkusza.
 • Stosować podstawowe formuły obliczeniowe z zastosowaniem adresów względnych i bezwzględnych oraz nazw komórek i zakresów.
 • Stosować typowe funkcje wbudowane pozwalające na sumowanie, wyciąganie średniej i obliczeń warunkowych.
 • Stosować funkcje jako argumenty dla innych funkcji (zagnieżdżanie).
 • Samodzielnie generować i formatować wykresy.
 • Przygotować dokumenty do wydruku złożone z tabel, wykresów itp.

Program szkolenia

 • Zaawansowane operacje dotyczące kopiowania i wklejania danych (Copy/Paste Special; Wklej specjalnie).
 • Zabezpieczenia komórek, arkuszy i dokumentu.
 • Filtrowanie danych i obliczanie sum pośrednich.
 • Filtrowanie przy użyciu filtra zaawansowanego.
 • Operacje na datach i godzinach.
 • Zastosowanie funkcji związanych z przetwarzaniem danych tekstowych.
 • Funkcje logiczne z rozbudowanymi warunkami.
 • Pobieranie danych spoza programu Excel.

Program szkolenia MS Excel - Moduł 03 (10 godz.)

Warunki wstępne

Uczestnicy szkolenia poza wymaganiami dotyczącymi stopnia średniego powinni umieć:

 • Tworzyć dokumenty zawierające typowe funkcje matematyczne, tekstowe, logiczne oraz daty i czasu.
 • Filtrować dane za pomocą narzędzia autofiltr i filtr zaawansowany.
 • Pobierać dane z innych źródeł niż arkusze MS Excel (np. pliki tekstowe).
 • Generować i formatować podstawowe wykresy.

Program szkolenia

 • Analiza danych przy użyciu funkcji bazy danych.
 • Analiza danych za pomocą tabel przestawnych.
 • Przedstawianie danych za pomocą wykresów przestawnych
 • Praca grupowa z dokumentem, rejestrowanie zmian.
 • Wstawianie elementów formularza do arkusza (pola opcji, pola wyboru, rozwijane listy, przyciski).
 • Stosowanie narzędzi pozwalających na poszukiwanie wyniku i optymalizację.
 • Makropolecenia rejestrowanie i uruchamianie.
 • Zaawansowane konfigurowanie programu Excel.