Kursy i szkolenia, Word, Excel, Access, Power Point

Kursy i szkolenia, Word, Excel, Access, Power Point
Szkolenia MS Access

Szkolenia MS Access

Program Microsoft Access jest narzędziem służącym do projektowania i zarządzania relacyjnymi...

Szkolenia MS Project

Szkolenia MS Project

Program Microsoft Project został stworzony dla osób planujących i kontrolujących...

Szkolenia MS Word

Szkolenia MS Word

Program Microsoft Word umożliwia tworzenie zaawansowanych dokumentów z wykorzystaniem tekstu,...

Szkolenia MS Power Point

Szkolenia MS Power Point

Program Microsoft Power Point jest przeznaczony do tworzenia prezentacji multimedialnych....

Warsztaty - tworzenie programów nauczania

Warsztaty - tworzenie programów nauczania

Warsztaty konstruowania programów nauczania dla zawodu do nowych podstaw programowych Cel...

 • Szkolenia MS Access

  Szkolenia MS Access

 • Szkolenia MS Project

  Szkolenia MS Project

 • Szkolenia MS Word

  Szkolenia MS Word

 • Szkolenia MS Power Point

  Szkolenia MS Power Point

 • Warsztaty - tworzenie programów nauczania

  Warsztaty - tworzenie programów nauczania

 • Szkolenia MS Excel

  Szkolenia MS Excel

Program szkolenia MS Access - Moduł 01

 • Podstawowe zasady tworzenia tabel danych w programie Access.
 • Stosowanie masek do wprowadzania danych w tabelach, ustawianie klucza podstawowego.
 • Kwerendy - rodzaje i zastosowanie, tworzenie relacji między tabelami.
 • Formularze - tworzenie z wykorzystaniem kreatora i metodą wstawiania elementów.
 • Generowanie prostych raportów do wyświetlania i wydruku.
 • Korzystanie ze źródeł danych spoza programu Access.

Program szkolenia MS Access - Moduł 02

 • Eksportowanie i importowanie danych
 • Wykorzystanie tabel pochodzących z programu MS Excel w aplikacji bazy danych MS Access
 • Praktyczne zagadnienia dotyczące korzystania kwerend modyfikujących – tworzenie kopii danych, przywracanie stanu danych itp.
 • Projektowanie formularzy zagnieżdżonych
 • Tworzenie przycisków i definiowanie makropoleceń
 • Zastosowanie kwerend krzyżowych do analizy danych
 • Funkcje logiczne oraz operujące na datach, łańcuchach tekstowych - przykłady zastosowania w kwerendach, raportach i formularzach
 • Generowanie i formatowanie wykresów
 • Podstawy zarządzania i administrowania bazą danych
 • Projektowanie interfejsu użytkownika MS Access