Kursy i szkolenia, Word, Excel, Access, Power Point

Kursy i szkolenia, Word, Excel, Access, Power Point
Szkolenia MS Project

Szkolenia MS Project

Program Microsoft Project został stworzony dla osób planujących i kontrolujących...

Szkolenia MS Power Point

Szkolenia MS Power Point

Program Microsoft Power Point jest przeznaczony do tworzenia prezentacji multimedialnych....

Warsztaty - tworzenie programów nauczania

Warsztaty - tworzenie programów nauczania

Warsztaty konstruowania programów nauczania dla zawodu do nowych podstaw programowych Cel...

Szkolenia MS Word

Szkolenia MS Word

Program Microsoft Word umożliwia tworzenie zaawansowanych dokumentów z wykorzystaniem tekstu,...

Szkolenia MS Access

Szkolenia MS Access

Program Microsoft Access jest narzędziem służącym do projektowania i zarządzania relacyjnymi...

 • Szkolenia MS Project

  Szkolenia MS Project

 • Szkolenia MS Excel

  Szkolenia MS Excel

 • Szkolenia MS Power Point

  Szkolenia MS Power Point

 • Warsztaty - tworzenie programów nauczania

  Warsztaty - tworzenie programów nauczania

 • Szkolenia MS Word

  Szkolenia MS Word

 • Szkolenia MS Access

  Szkolenia MS Access

Program szkolenia MS Word - Moduł 01

 • Podstawowe operacje edytorskie w programie Word.
 • Formatowanie tekstu z użyciem pasków narzędzi i menu - zmiana atrybutów znaku i akapitu.
 • Operacje na blokach tekstu.
 • Pisanie tekstów użytkowych, ćwiczenia (poprawianie błędów w tekstach, dopisywanie, zmiana treści i układu akapitu), drukowanie.
 • Automatyczne numerowanie i wypunktowanie akapitów.
 • Tworzenie i formatowanie tabel.
 • Wstawianie elementów graficznych do dokumentów - rysowanie, wstawianie grafiki z plików, wstawianie grafik Clipart, zastosowanie narzędzia WordArt)

Program szkolenia MS Project - Moduł 01

 • Zapoznanie ze sposobami pracy w programie MS Project
 • Praca z gotowymi projektami, korzystanie z wykresu Gantta
 • Modyfikowanie projektu
 • Grupowanie i filtrowanie zadań oraz zasobów
 • Budżet projektu
 • Wprowadzanie danych rzeczywistych
 • Tworzenie nowego projektu
 • Definiowanie zadań, zasobów i kalendarzy
 • Widoki w projekcie
 • Optymalizowanie projektu
 • Raporty

 

 

 

 

 

 

Program szkolenia MS Access - Moduł 01

 • Podstawowe zasady tworzenia tabel danych w programie Access.
 • Stosowanie masek do wprowadzania danych w tabelach, ustawianie klucza podstawowego.
 • Kwerendy - rodzaje i zastosowanie, tworzenie relacji między tabelami.
 • Formularze - tworzenie z wykorzystaniem kreatora i metodą wstawiania elementów.
 • Generowanie prostych raportów do wyświetlania i wydruku.
 • Korzystanie ze źródeł danych spoza programu Access.

Program szkolenia MS Access - Moduł 02

 • Eksportowanie i importowanie danych
 • Wykorzystanie tabel pochodzących z programu MS Excel w aplikacji bazy danych MS Access
 • Praktyczne zagadnienia dotyczące korzystania kwerend modyfikujących – tworzenie kopii danych, przywracanie stanu danych itp.
 • Projektowanie formularzy zagnieżdżonych
 • Tworzenie przycisków i definiowanie makropoleceń
 • Zastosowanie kwerend krzyżowych do analizy danych
 • Funkcje logiczne oraz operujące na datach, łańcuchach tekstowych - przykłady zastosowania w kwerendach, raportach i formularzach
 • Generowanie i formatowanie wykresów
 • Podstawy zarządzania i administrowania bazą danych
 • Projektowanie interfejsu użytkownika MS Access

Program szkolenia MS Power Point - Moduł 01

 • Formatowanie slajdu - wykorzystanie przykładowych układów i wzorców.
 • Praca z konspektem prezentacji.
 • Definiowanie wzorców slajdów.
 • Wstawiane elementów graficznych do slajdu
 • Definiowanie przejścia slajdów
 • Animacje niestandardowe - przypisywanie do obiektów
 • Definiowanie wyzwalaczy animacji niestandardowej.
 • Wykorzystanie hiperłączy do tworzenia prezentacji nieliniowej
 • Przygotowanie pokazu slajdów - pokazy niestandardowe
 • Formatowanie materiałów informacyjnych do wydruku
 • Tworzenie i zapisywanie prezentacji przenośnych
 • Praca z wykorzystaniem funkcji prezentera i projektora multimedialnego (różne obrazy na monitorze i ekranie projekcyjnym)

Warsztaty konstruowania programów nauczania dla zawodu do nowych podstaw programowych

Cel ogólny:

 • Przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych do konstruowania programów dla zawodu wpisujących się w nowe uwarunkowania prawne oceny programów nauczania dla zawodu.

Cele szczegółowe

 • analiza dokumentów prawnych, których znajomość jest konieczna przy konstruowaniu programów;
 • zdefiniowanie przedmiotów/modułów i liczby godzin przeznaczonych na kształcenie
 • opracowanie planu nauczania dla zawodu uwzględniającego egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 • opracowanie zarysu programu dla jednego przedmiotu/modułu

Uczestnicy:

 • do 10 nauczycieli kształcących w jednym zawodzie.

Twarde efekty:

 • fundamenty programu nauczania dla zawodu
 • arkusz oceny programu

Czas szkolenia: 6 godz. (6x45min)

Więcej artykułów…

 1. Program szkolenia MS Excel