Kursy i szkolenia, Word, Excel, Access, Power Point

Kursy i szkolenia, Word, Excel, Access, Power Point
Warsztaty - tworzenie programów nauczania

Warsztaty - tworzenie programów nauczania

Warsztaty konstruowania programów nauczania dla zawodu do nowych podstaw programowych Cel...

Szkolenia MS Power Point

Szkolenia MS Power Point

Program Microsoft Power Point jest przeznaczony do tworzenia prezentacji multimedialnych....

Szkolenia MS Word

Szkolenia MS Word

Program Microsoft Word umożliwia tworzenie zaawansowanych dokumentów z wykorzystaniem tekstu,...

Szkolenia MS Project

Szkolenia MS Project

Program Microsoft Project został stworzony dla osób planujących i kontrolujących...

Szkolenia MS Access

Szkolenia MS Access

Program Microsoft Access jest narzędziem służącym do projektowania i zarządzania relacyjnymi...

 • Szkolenia MS Excel

  Szkolenia MS Excel

 • Warsztaty - tworzenie programów nauczania

  Warsztaty - tworzenie programów nauczania

 • Szkolenia MS Power Point

  Szkolenia MS Power Point

 • Szkolenia MS Word

  Szkolenia MS Word

 • Szkolenia MS Project

  Szkolenia MS Project

 • Szkolenia MS Access

  Szkolenia MS Access

Program szkolenia MS Word - Moduł 01

 • Podstawowe operacje edytorskie w programie Word.
 • Formatowanie tekstu z użyciem pasków narzędzi i menu - zmiana atrybutów znaku i akapitu.
 • Operacje na blokach tekstu.
 • Pisanie tekstów użytkowych, ćwiczenia (poprawianie błędów w tekstach, dopisywanie, zmiana treści i układu akapitu), drukowanie.
 • Automatyczne numerowanie i wypunktowanie akapitów.
 • Tworzenie i formatowanie tabel.
 • Wstawianie elementów graficznych do dokumentów - rysowanie, wstawianie grafiki z plików, wstawianie grafik Clipart, zastosowanie narzędzia WordArt)

Program szkolenia MS Project - Moduł 01

 • Zapoznanie ze sposobami pracy w programie MS Project
 • Praca z gotowymi projektami, korzystanie z wykresu Gantta
 • Modyfikowanie projektu
 • Grupowanie i filtrowanie zadań oraz zasobów
 • Budżet projektu
 • Wprowadzanie danych rzeczywistych
 • Tworzenie nowego projektu
 • Definiowanie zadań, zasobów i kalendarzy
 • Widoki w projekcie
 • Optymalizowanie projektu
 • Raporty

 

 

 

 

 

 

Program szkolenia MS Access - Moduł 01

 • Podstawowe zasady tworzenia tabel danych w programie Access.
 • Stosowanie masek do wprowadzania danych w tabelach, ustawianie klucza podstawowego.
 • Kwerendy - rodzaje i zastosowanie, tworzenie relacji między tabelami.
 • Formularze - tworzenie z wykorzystaniem kreatora i metodą wstawiania elementów.
 • Generowanie prostych raportów do wyświetlania i wydruku.
 • Korzystanie ze źródeł danych spoza programu Access.

Program szkolenia MS Access - Moduł 02

 • Eksportowanie i importowanie danych
 • Wykorzystanie tabel pochodzących z programu MS Excel w aplikacji bazy danych MS Access
 • Praktyczne zagadnienia dotyczące korzystania kwerend modyfikujących – tworzenie kopii danych, przywracanie stanu danych itp.
 • Projektowanie formularzy zagnieżdżonych
 • Tworzenie przycisków i definiowanie makropoleceń
 • Zastosowanie kwerend krzyżowych do analizy danych
 • Funkcje logiczne oraz operujące na datach, łańcuchach tekstowych - przykłady zastosowania w kwerendach, raportach i formularzach
 • Generowanie i formatowanie wykresów
 • Podstawy zarządzania i administrowania bazą danych
 • Projektowanie interfejsu użytkownika MS Access

Program szkolenia MS Power Point - Moduł 01

 • Formatowanie slajdu - wykorzystanie przykładowych układów i wzorców.
 • Praca z konspektem prezentacji.
 • Definiowanie wzorców slajdów.
 • Wstawiane elementów graficznych do slajdu
 • Definiowanie przejścia slajdów
 • Animacje niestandardowe - przypisywanie do obiektów
 • Definiowanie wyzwalaczy animacji niestandardowej.
 • Wykorzystanie hiperłączy do tworzenia prezentacji nieliniowej
 • Przygotowanie pokazu slajdów - pokazy niestandardowe
 • Formatowanie materiałów informacyjnych do wydruku
 • Tworzenie i zapisywanie prezentacji przenośnych
 • Praca z wykorzystaniem funkcji prezentera i projektora multimedialnego (różne obrazy na monitorze i ekranie projekcyjnym)

Warsztaty konstruowania programów nauczania dla zawodu do nowych podstaw programowych

Cel ogólny:

 • Przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych do konstruowania programów dla zawodu wpisujących się w nowe uwarunkowania prawne oceny programów nauczania dla zawodu.

Cele szczegółowe

 • analiza dokumentów prawnych, których znajomość jest konieczna przy konstruowaniu programów;
 • zdefiniowanie przedmiotów/modułów i liczby godzin przeznaczonych na kształcenie
 • opracowanie planu nauczania dla zawodu uwzględniającego egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 • opracowanie zarysu programu dla jednego przedmiotu/modułu

Uczestnicy:

 • do 10 nauczycieli kształcących w jednym zawodzie.

Twarde efekty:

 • fundamenty programu nauczania dla zawodu
 • arkusz oceny programu

Czas szkolenia: 6 godz. (6x45min)

Więcej artykułów…

 1. Program szkolenia MS Excel