Do standardowych szkoleń, które prowadzimy należą między innymi:

Specjalizujemy się w kursach i szkoleniach "na miarę". Po konsultacji z klietami dostosowujemy program szkolenia do zapotrzebowania i stawianych wymagań.
Przyjmujemy również zgłoszenia indywidualne od osób z Krakowa i okolic. Preferujemy zgłoszenia w formie elektronicznej, na które udzielamy rabatu.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla ludzi związanych z oświatą. Obecnie reforma oświaty wprowadza wręcz konieczność podnoszenia kwalifikacji w zakresie technik informatycznych. Osoby prowadzące takie szkolenia, blisko związane są ze szkolnictwem na różnych szczeblach, posiadają odpowiedni zasób wiedzy i praktykę, znają specyfikę szkół i potrafią wskazać właściwe metody wykorzystania nowoczesnej techniki komputerowej w nauczaniu lub administrowaniu szkołą, przy zastosowaniu uniwersalnych, popularnych, bądź też specjalizowanych narzędzi.

Szkolenia dla pracowników mogą odbywać się na terenie firm lub w ośrodku szkoleniowym w Krakowie, ewentualnie w innym miejscu, dogodnym dla grupy szkoleniowej. Oferta obejmuje rownież kursy wyjazdowe w atrakcyjnych miejscowościach.

I CO DALEJ?

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie, a na specjalne życzenie, po przeprowadzonym egzaminie może zostać wydany certyfikat z oceną.