Program szkolenia MS Excel - Moduł 01 (10 godz.)

Warunki wstępne

Uczestnicy szkolenia powinni umieć:

Program szkolenia

Program szkolenia MS Excel - Moduł 02 (10 godz.)

Warunki wstępne

Uczestnicy szkolenia poza wymaganiami dotyczącymi poziomu podstawowego powinni umieć:

Program szkolenia

Program szkolenia MS Excel - Moduł 03 (10 godz.)

Warunki wstępne

Uczestnicy szkolenia poza wymaganiami dotyczącymi stopnia średniego powinni umieć:

Program szkolenia