Kursy i szkolenia, Word, Excel, Access, Power Point

Kursy i szkolenia, Word, Excel, Access, Power Point
Szkolenia MS Power Point

Szkolenia MS Power Point

Program Microsoft Power Point jest przeznaczony do tworzenia prezentacji multimedialnych....

Szkolenia MS Access

Szkolenia MS Access

Program Microsoft Access jest narzędziem służącym do projektowania i zarządzania relacyjnymi...

Szkolenia MS Project

Szkolenia MS Project

Program Microsoft Project został stworzony dla osób planujących i kontrolujących...

Warsztaty - tworzenie programów nauczania

Warsztaty - tworzenie programów nauczania

Warsztaty konstruowania programów nauczania dla zawodu do nowych podstaw programowych Cel...

Szkolenia MS Word

Szkolenia MS Word

Program Microsoft Word umożliwia tworzenie zaawansowanych dokumentów z wykorzystaniem tekstu,...

 • Szkolenia MS Power Point

  Szkolenia MS Power Point

 • Szkolenia MS Access

  Szkolenia MS Access

 • Szkolenia MS Project

  Szkolenia MS Project

 • Warsztaty - tworzenie programów nauczania

  Warsztaty - tworzenie programów nauczania

 • Szkolenia MS Excel

  Szkolenia MS Excel

 • Szkolenia MS Word

  Szkolenia MS Word

Program szkolenia MS Excel - Moduł 01 (10 godz.)

Warunki wstępne

Uczestnicy szkolenia powinni umieć:

 • Swobodnie poruszać się w systemie operacyjnym Windows.
 • Zapisywać i odczytywać dokumenty na dyskach lokalnych i sieciowych.
 • Stosować podstawowe zasady formatowania dokumentów w innych programach pakietu MS Office (np. MS Word).

Program szkolenia

 • Zapoznanie z zastosowaniem, właściwościami i ograniczeniami programu Excel.
 • Wpisywanie danych i wykorzystanie narzędzi formatowania.
 • Stosowanie podstawowych formuł wykorzystujących typowe operacje matematyczne.
 • Adresowanie względne i bezwzględne – podstawowe cechy i zastosowanie.
 • Pojęcie funkcji, ich podział i podstawowe zasady stosowania.
 • Podstawowe funkcje logiczne i ich zastosowanie.
 • Zagnieżdżanie funkcji.
 • Tworzenie i formatowanie wykresów.
 • Przygotowanie dokumentów do wydruku, formatowanie i wydruk stron.

Program szkolenia MS Excel - Moduł 02 (10 godz.)

Warunki wstępne

Uczestnicy szkolenia poza wymaganiami dotyczącymi poziomu podstawowego powinni umieć:

 • Formatować dowolne dane w komórkach arkusza.
 • Stosować podstawowe formuły obliczeniowe z zastosowaniem adresów względnych i bezwzględnych oraz nazw komórek i zakresów.
 • Stosować typowe funkcje wbudowane pozwalające na sumowanie, wyciąganie średniej i obliczeń warunkowych.
 • Stosować funkcje jako argumenty dla innych funkcji (zagnieżdżanie).
 • Samodzielnie generować i formatować wykresy.
 • Przygotować dokumenty do wydruku złożone z tabel, wykresów itp.

Program szkolenia

 • Zaawansowane operacje dotyczące kopiowania i wklejania danych (Copy/Paste Special; Wklej specjalnie).
 • Zabezpieczenia komórek, arkuszy i dokumentu.
 • Filtrowanie danych i obliczanie sum pośrednich.
 • Filtrowanie przy użyciu filtra zaawansowanego.
 • Operacje na datach i godzinach.
 • Zastosowanie funkcji związanych z przetwarzaniem danych tekstowych.
 • Funkcje logiczne z rozbudowanymi warunkami.
 • Pobieranie danych spoza programu Excel.

Program szkolenia MS Excel - Moduł 03 (10 godz.)

Warunki wstępne

Uczestnicy szkolenia poza wymaganiami dotyczącymi stopnia średniego powinni umieć:

 • Tworzyć dokumenty zawierające typowe funkcje matematyczne, tekstowe, logiczne oraz daty i czasu.
 • Filtrować dane za pomocą narzędzia autofiltr i filtr zaawansowany.
 • Pobierać dane z innych źródeł niż arkusze MS Excel (np. pliki tekstowe).
 • Generować i formatować podstawowe wykresy.

Program szkolenia

 • Analiza danych przy użyciu funkcji bazy danych.
 • Analiza danych za pomocą tabel przestawnych.
 • Przedstawianie danych za pomocą wykresów przestawnych
 • Praca grupowa z dokumentem, rejestrowanie zmian.
 • Wstawianie elementów formularza do arkusza (pola opcji, pola wyboru, rozwijane listy, przyciski).
 • Stosowanie narzędzi pozwalających na poszukiwanie wyniku i optymalizację.
 • Makropolecenia rejestrowanie i uruchamianie.
 • Zaawansowane konfigurowanie programu Excel.